výstava

1685 dní a nocí Galerie Zdeněk Sklenář v Mikulandské 7

Jan Zrzavý, Kázání v městečku, 1931, olej, plátno, 72 x 98,5 cm / Jan Zrzavý, Preaching in a Small Town, 1931, oil on canvas, 72 x 98,5 cm
Jan Zrzavý, Kázání v městečku, 1931, olej, plátno, 72 x 98,5 cm / Jan Zrzavý, Preaching in a Small Town, 1931, oil on canvas, 72 x 98,5 cm

12. 12. 2017 – 10. 3. 2018​

Výstava je přehlídkou vrcholných děl současného a klasického umění.

Kupka, Sýkora, Preisler, Kubišta, Piesen, Sklenář, Lhoták, Trampota, Kolář, Váchal, Kintera, Filla, Reynek, Kolíbal, Wang Guangyi, Zhang Xiaogang, Kratina, Fulla, Pištěk, Lada, Boštík, Malich, Cigler, Prucha, Kovanda, Wu Yi, Pleskot, Slavíček, Kubišta, Kolář, Váchal, Achrer, Číhal, Predka, Jasanský/Polák, Panuška, Muzika, Medek, Bielicky & B. Richter a mnozí další z těch, které má galerista Zdeněk Sklenář rád.

Galerie Zdeněk Sklenář otevírá své nové výstavní prostory v barokním Schönkirchovském paláci v Mikulandské ulici v Praze. Galerie, která se od počátku 90. let 20. století věnuje obchodu s uměním, nakladatelské a vydavatelské činnosti, má být i nadále centrem edukace.

„Jak vepsat do roky devastovaného paláce, který prodělal kvalitativní stavební proměnu podle návrhu architekta Stanislava Fialy, ticho a atmosféru chrámu či kaple, k nimž Zdeněk Sklenář svoje galerie rád přirovnává? Jak toto zařídit v kontextu dnes komerčně nabízeného bývalého paláce? Těžký úkol zející na rozhraní. Pokusit se o řešení, nebo to vzdát. Rozhodl jsem se pokusit se, ale nepamatuji si, že bych ve své praxi vyvažoval více protichůdností, z nichž ta zásadní byla komerční danost provozu objektu versus chrám pro umění. Myslím, že se nakonec podařilo do Zdeňkova prostoru zabudovat klid a ticho, jak si to galerie žádá. Lze jen s nadějí očekávat i to, že návštěvníci tam budou pociťovat chrámovou vznešenost… Úkol by tak byl splněn.“

Josef Pleskot, Praha, 2017

 

Tisková zprávake stažení zde