komentovaná prohlídka

Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský

Arcivévoda Ferdinand II. (1529-1595) v politických a kulturních dějinách českých zemí

Přijďte na komentovanou prohlídku výstavy Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem s Jaroslavou Hausenblasovou.

Více než 300 exponátů představuje život renesančního kavalíra, sběratele umění a kuriozit i osobnosti, díky níž stojí v Praze slavný letohrádek Hvězda. 

Cena: Zdarma ke vstupence / Doba trvání: 60–90 min. Bez rezervace

doprovodné akce

proběhlé doprovodné akce