výzva

Artist in Residence – MQ AiR 2018

18/12/2017 — 28/1/2018

tranzit.cz zve

Artist in Residence – MQ AiR 2018
tranzit a ERSTE Foundation – rezidenční pobyt MQ Air 2018

tranzit je síť pěti nezávislých neziskových organizací působících v Rakousku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Od roku 2002 rozvíjí umělecké a kulturní aktivity s kritickým přístupem a podněcuje diskusní výměny mezi místní a internacionální kulturou.

Jejich součástí je i program uměleckých rezidencí Artists-in-Residence ve vídeňském quartier21/MuseumsQuartier. Nabízí umělcům z ČR, Maďarska, Rumunska a Slovenska možnost využívat rezidenční obytný ateliér, a po dobu jednoho až dvou měsíců žít a tvořit ve Vídni. Nadace ERSTE Foundation je hlavním partnerem sítě tranzit a podporuje rovněž program Artists-in-Residence. Porota, jež vybírá umělce do tohoto programu, je tvořena zástupci sítě tranzit a ERSTE Foundation.

Rezidenční pobyty jsou určeny pro umělce, kurátory a teoretiky činné v oblasti současného umění.

Rezidenční pobyt zahrnuje:
měsíční stipendium ve výši 1050 EUR
ateliérový prostor umožňující bydlení i práci nacházející se ve vídeňském MuseumsQuartier

Žádosti musí obsahovat následující dokumenty:
1) Vyplněný digitální formulář obsahující následující informace:
Vaše kontaktní údaje (jméno, adresa, e-mail, telefon, web)
Motivační dopis vysvětlující, proč žádáte, co od residence očekáváte a na co byste se v rámci pobytu chtěli zaměřit (max. 5000 znaků)
Stručné informativní CV (max. jedna strana)
2) Portfolio (max. 10 MB)

Formulář žádosti prosím stáhněte zde:
http://tranzit.org/en/grants/mq+artist+in+residence/call-for-applications-2018-now-open

Oba dokumenty zašlete prosím ve formátu PDF. Jiné formáty nelze přijmout. Žadatelé by měli být připraveni využít rezidenci v její plné délce. Úspěšní žadatelé musí po skončení pobytu odevzdat písemnou zprávu.

Přihlášky se přijímají výhradně v angličtině prostřednictvím e-mailu, a to do: 28. ledna 2018.

Vybraní účastníci budou informováni do konce února 2018. Do předmětu mailu uveďte prosím „MQ AiR 2018“ a zašlete jej na kontaktní email:

- pro Slovensko (květen–červen 2018) office.sk@tranzit.org
- pro Českou republiku (červenec - srpen 2018) j.horejsi@tranzit.org
- pro Maďarsko (říjen – listopad 2018) applications@tranzitinfo.hu
- pro Rumunsko (září–říjen-listopad-prosinec 2018) office.ro@tranzit.org

Vaše další dotazy zodpoví Michaela Geboltsberger/ tranzit.at: geboltsberger@tranzit.org
www.tranzit.org
/www.erstestiftung.org /www.mqw.at

-----------------------

www.tranzit.org 
iniciativa pro současné umění
hlavní partner: ERSTE Foundation
podpora: Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 2