dílny

ATELIÉRY PRO DĚTI 6–8 let

13. 9. 15.30–17.00, Veletržní palác

Lekce ateliérů reagují vždy na konkrétní umělecká díla z expozice Veletržního paláce. Mladí tvůrci se naučí základy klasických výtvarných technik a dovedností (kresba, malba, plastika, grafické, sochařské a multimediální techniky), ale i různé přístupy, jak je překračovat, volně kombinovat a jak dále experimentovat s novými způsoby výtvarného vyjadřování.

Výtvarný ateliér je připraven pro děti 6-8 let - každou středu od 15.30 do 17.00

Lektorka: Šárka Matoušková

CENA: celoroční předplatné 4400 Kč / 36 lekcí

Úvodní zkušební lekce je zdarma

Přihlášky přijímáme od 4. 9. 2017

Rezervace níže