dílny

ATELIÉRY PRO MLADÉ 10–16 let

V pravidelných úterních ateliérech propojíme tvůrčím způsobem staré gotické umění se současnými uměleckými tendencemi. Vedle stálých expozic NG budeme pravidelně navštěvovat menší pražské galerie zaměřené na současné umění. Ateliér společně vedený třemi lektory, kteří jsou zároveň aktivními umělci, bude klást důraz na individuální rozvíjení tvůrčího myšlení a talentu každého posluchače. Na oplátku budeme očekávat vlastní iniciativu a otevřenost všech zúčastněných. Více než výsledek nás bude zajímat samotný tvůrčí proces.

Lektoři: Lucie Fryčová, Lenka Kerdová a Martin Hrubý

Místo setkání: pokladny Veletržního paláce

Cena: celoroční předplatné 5 000 Kč

Doba trvání lekce: 90 min.

Přihlášky přijímáme od 4. 9. 2017

Úvodní zkušební lekce je zdarma

Rezervace: vzdelavani@ngprague.cz