archivy

Centrální depozitář UPM

Červeňanského 2843/19, Praha ukázat mapu

Centrální depozitář Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM) byl vyprojektován jako nízkoenergetická budova na kruhovém půdorysu. Samotný depozitář tvoří čtvercové jádro budovy. Centrální depozitář UPM tímto získá zásadní prostory pro umístění svých cenných sbírek, které muzeum ve své více než stotřicetileté historii nashromáždilo. Zároveň zde budou umístěna moderní odborná pracoviště péče a správy sbírek. Dlouhodobá snaha UPM otevírat se široké veřejnosti, zde je naplněna vybudováním veřejnosti přístupné haly pro pořádání výstav, přednášek, edukativní činnost, k dispozici je i malá kavárna.

Stavba za 231 milionů korun bez DPH byla financována z programu Národního kulturního pokladu Ministerstva kultury ČR.