multifunkční prostory

České centrum New York

321 East 73rd Street, New York, NY, 10021 ukázat mapu

Po- Pá 10-17 h

České centrum New York je součástí sítě 21 Českých center v zahraničí. Tato síť je řízena Správou českých center v Praze, příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

České centrum New York působí ve Spojených státech od roku 1995, kdy získalo statut „ostatní vládní organizace”.

České centrum New York prezentuje Česku republiku jako moderní zemi s bohatou kulturní tradicí, s rozvinutou a aktivní občanskou společností, otevřenou nadnárodní spolupráci a zapojenou do četných mezinárodních aktivit a programů. Českou republiku představujeme jako důvěryhodného partnera a vyspělý demokratický stát.