přednáška

Československý exil po únoru 1948

Přednáší PhDr. Martin Nekola, Ph.D.

Doprovodná přednáška k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953

Exil po únoru 1948 a osudy Čechů a Slováků v zahraničí, kteří  usilovali o návrat svobody a demokracie do vlasti, v níž uchvátili moc komunisté, jsou nedílnou součástí našich moderních dějin. Přesto tato problematika stojí na okraji badatelského zájmu a široká veřejnost o něm má pouze kusé informace.

Přednášející na základě vlastního několikaletého výzkumu v domácích i zahraničních archivech představí významné exilové organizace, osobnosti, tiskoviny a zasadí náš exil do celoevropského rámce a komplikovaného mezinárodního vývoje na přelomu čtyřicátých až padesátých let 20. století.

doprovodné akce

proběhlé doprovodné akce