výstavy současného a moderního umění

Divadlo Konvikt

Divadlo Konvikt, o. s. je nezisková organizace, jejíž hlavní náplní je realizace kulturního programu v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Našimi ústředními aktivitami je především prezentace současné divadelní a taneční scény, koprodukce nových projektů a realizace festivalů v čele s mezinárodním festivalem Divadelní Flora.

Klíčové dramaturgické linie jsou

* uvádění divadelních inscenací hostujících souborů (současná taneční scéna, alternativní a experimentující divadla, významné činoherní soubory schopné se adaptovat na scénu Divadla K3)
* realizace workshopů, dílen a besed
* koprodukce divadelních představení (především ve spolupráci s nezávislým souborem Divadla na cucky, které se stalo platformou pro spolupráci profesionálních a amatérských divadelních tvůrců. Naším záměrem do budoucna je však také koprodukce mezinárodních projektů především z oblasti pohybového divadla, případně také spolupráce se začínajícími umělci a studentskými spolky.)
* realizace scénických čtení, iniciace vzniku paradivadelních aktivit
* od roku 2009 je Divadlo Konvikt hlavním pořadatelem mezinárodního festivalu DIVADELNÍ FLORA
* pořádání festivalu Týden improvizace, spolupráce na projektech Velká inventura, Tanec Praha, Letní filmová škola a Přehlídka animovaného filmu