přednáška

Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. – Postoj Velké Británie k Československu ve 30. letech 20. století a současný postoj Londýna k Evropské unii

Přednáška se v první části zaměří na specifický přístup Velké Británie k Československu a v širším kontextu ke střední Evropě ve 30. letech 20. století a zmapuje základní momenty politiky tzv. appeasementu, za jehož vrchol lze z československého hlediska považovat konferenci v Mnichově  v září 1938. Druhá část přednášky se bude věnovat současnému problému formy a způsobu odchodu Velké Británie z Evropské unie takzvanému brexitu, přičemž se přednášející zaměří i na historické kořeny specifického přístupu Londýna k evropské integraci.