dlouhodobé expozice

Dům umění

úterý - neděle 10:00-13:00 a 13:30-18:00
 

všechny expozice 50,- Kč (plné), 20,- Kč (zlevněné)

jednotlivé expozice 20,- Kč (plné), 10,- Kč (zlevněné)

24. ledna 1923 byl založen "Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě", který vypsal veřejnou soutěž s přesně danými požadavky na vlastnosti budovy, respektujícími nejaktuálnější světové trendy architektury tohoto charakteru. Porota, jejímiž členy byli, mimo jiné, významné postavy české kultury V. V. Štech a architekti Fr. Vahala a B. Fuchs, udělila dvě druhé ceny návrhům K. Roškota a dvojice Františka Fialy a Vladimíra Wallenfelse, jenž poté vypracovali definitivní plány, na základě kterých stavitel R. Kaulich stavbu provedl. Budova byla 13. května 1926 slavnostně otevřena. Pražští architekti, žáci J. Kotěry a J. Gočára, vyprojektovali budovu pokrokového puristického vzhledu, akcentující velké plochy cihlové stěny. Její jedinečné postavení v dobové architektuře spočívá zvláště v použití lucernového osvětlení velkých sálů, které zajišťuje ideální přístup denního světla k vystavovaným předmětům, jak to můžeme pozorovat v nezměněné podobě dodnes.