nakladatelství

Edition Lidu

EDITION LIDU je mladé mezinárodní nakladatelství se sídlem v Praze. Našim cílem je podpora a prezentace současné umělecké tvorby a knižní kultury a její uchování pro další generace. Spolupracujeme s českými i zahraničními autory, umělci, ilustrátory a designéry. Společně s nimi pracujeme na tvorbě krásných, originálních a inspirativních knížek, které povznášejí ducha, otevírají mysl a přinášejí svěží kulturní vítr. EDITION LIDU respektuje své autory a dává jim možnost prezentace na vysoké úrovni. Naše knihy a výtvarné projekty se pravidelně účastní výstav a festivalů po celém světě. Jsme rádi, že se nám dostalo řady mezinárodních ocenění a že naše knihy jsou zajímavé nejen pro veřejnost, ale také umělecké galerie a knižní archivy, jež si je vybírají do svých stálých sbírek. EDITION LIDU je otevřená autorům různých kulturních tradic. Nabízí knihy v češtině, angličtině, francouzštině a dalších světových jazycích. EDITION LIDU se snaží jednat odpovědně k životnímu prostředí. Dáváme přednost kvalitní výrobě v menších nákladech namísto hromadné průmyslové výroby. Používáme ekologicky šetrné a recyklované materiály. Podporujeme umělce a designéry v tvorbě knih v limitovaných edicích, které nabízejí nenahraditelný zážitek nejen pro oči, ale i duši. Spolupracujeme se studii a výrobci, kteří jsou schopni přeměnit odpadní materiály na krásné a užitné předměty.