vernisáž

Eliáš Dolejší – Kryštof Kaplan – Vojtěch Míča – Sáva Spirova – Erika Velická

Sobota 16/6/2018, 16:00
Kryštof Kaplan, ze site specific souboru pro broumovský klášter, 2015, foto Ivan Pinkava
Kryštof Kaplan, ze site specific souboru pro broumovský klášter, 2015, foto Ivan Pinkava

Sochařská výstava pěti autorů představí soubor prací z několika posledních let. Výběr děl abstraktní i figurativní formy charakterizují obecné termíny exprese, imaginace, mýtus, psychologie. Eliáš Dolejší plastiky a objekty z papírových tvarů a dřevěných struktur pojímá jako záznamy hlubokých sfér imaginace. Sochy a sochařské instalace Kryštofa Kaplana jsou vytvořeny ve velkorysém formátu, nesou silné psychologické významy, používají expresivní formu. Ta je charakteristická i pro sochy Vojtěcha Míči, reflexe žitých situací a parafráze různorodosti vizuálních a textových fragmentů. Sáva Spirova vytváří instalace-prostředí fantazijních odkazů, náznaků imaginativních příběhů. Erika Velická kombinuje objekty, kresby a grafiky v narativních instalacích, odkazuje k archetypálním tématům.