performance

Escape

λ.První akce celodenní transmediální platformy Fashion Event Dotek 2017. V rámci sekce happenings. První a postapokalyptická performance vás vtáhne do příliš reálního a vždycky zásadního světa: vzájemné síly vztahů v jakýchkoliv časech v chaosu a šílenosti záření, které nás neustále proráží... Protože to, co se deje, se deje v nás...
---
λ. First kick-start event of the all-daylong platform Fashion Event Dotek 2017. In section happenings. First and apocalyptic performance will blow you to the very real and always important world: bounded forces of relationships in anypresent times in chaos in madness of radiancy, which perforates us constantly... Because what is happening, is happening inside us...