výstava

Evangelium postpravdy / Luděk Rathouský

V cyklu obrazů, zajímajícího se o gotickou malbu, umělec sleduje významovou linii hledání historických paralel v reflexi současných společensko-politických problémů. Gotická malba, věnovaná zobrazování náboženské tematiky, vyvinula specifické tvarosloví a řešení prostoru malířské plochy. Reálné obsahy maleb jsou utajovány v  jednoduchých kryptogramech a odrážejí okolní svět s jeho výzvami a post pravdami.

Kurátorka: Kateřina Štroblová