galerie, výstavní prostory

Galéria HIT

Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava, 811 03 ukázat mapu

út–čt, 15–18 h

Galéria HIT vznikla z iniciatívy neziskového občianskeho združenia KARTEL v roku 2003. Aktivity galérie umožňujú odbornej i širokej laickej verejnosti konfrontáciu s aktuálnymi trendami súčasného vizuálneho umenia. Majú za cieľ dynamizáciu lokálnej umeleckej scény a súčasne podnietenie interkulturálnej a medzinárodnej výmeny, motivujúcej vznik nových projektov. Hlavným cieľom je rozširovanie povedomia o súčasnom umení na Slovensku a v okolitých krajinách, kultúrna výmena, vytvorenie platformy pre diskusiu o rôznorodých prejavoch súčasného umenia v stredoeurópskom kontexte a realizovanie projektov v spolupráci so širším umelecko - teoretickým okruhom s generačnými presahmi.