galerie, výstavní prostory

Galerie 207

Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1, 116 93, UMPRUM ukázat mapu

Galerii 207 hostí v zimním semestru akad. roku 2016/ 2017 ateliér Supermédií (č.302) na UMPRUM v Praze.

Vernisáž výstav v pondělí od 18:00-21:00h.
Prezentace autora v úterý od 16:10-17:45h v přednáškové místnosti č.411

Vernisáže výstav se konají vždy v sudé týdny.

Úterní termíny v liché týdny jsou věnovány Semináři galerijního provozu, který je volně přístupný veřejnosti. 

web galerie: https://www.umprum.cz/web/cs/galerie-207
Archiv galerie:
http://galerie207.blogspot.cz/
kontakt: 207galerie@gmail.com

Galerie 207
ateliér Supermédií č.302
UMPRUM v Praze
Náměstí Jana Palacha 80
116 93 Praha 1