galerie, výstavní prostory

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, 284 01 ukázat mapu

denně 9–12 a 12.30–17 h

Galerie Felixe Jeneweina je alerie Felixe Jeneweina jealerie Felixe Jeneweina je alerie Felixe Jeneweina je městskou galerií výtvarného umění. Vedle správy uměleckých sbírek se systematicky věnuje výstavní činnosti. Jejím aktuálním cílem je za pomoci výstavních programů přispívat k udržení kreditu Kutné Hory získaného zapsáním města na listinu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v prosinci 1995. Ředitelství galerie sídlí od ledna 2008 ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře a spravuje výstavní prostory ve Vlašském dvoře.