galerie, výstavní prostory

Galerie Jelení

Dukelských hrdinů 25a, Praha, 170 00 ukázat mapu

st-ne / Wen-Sun, 12h - 18h

foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle

Galerie Jelení vznikla v roce 1999 jako součástí Centra pro současné umění Praha. Ve svém programu se zaměřuje na prezentaci současných mladých umělců, často ještě studentů uměleckých škol. Studenti během studia a především po jeho ukončení nemají dostatečnou možnost seberealizace a často se po nějaké době - bez ohledu na talent - přestávají umění věnovat.Cílem galerie je tedy napomoci prezentaci jejich díla veřejnosti. V menším počtu jsou v galerii připravovány i výstavy zkušenějším autorům, kteří podle našeho názoru mají v určité době největší vliv na mladou generaci.

Galerie Jelení se při vytváření svého programu nesoustředí jen na pražskou uměleckou scénu, ale díky spolupráci s profesory z uměleckých škol v Brně, Ostravě, Ústí nad Labem a Plzni také na umělce s dalších regionů.