výzva

Galerie Kostka: Výzva na výstavní projekty pro rok 2018

31/5/2017 — 31/8/2017

MeetFactory o.p.s. vyhlašuje mezinárodní výzvu k přihlašování projektů na doplnění výstavního programu pro rok 2018 v Galerii Kostka.   

Výzva je určená českým i zahraničním autorům a autorkám z oblastí výtvarného umění, architektury, designu, scénografie a příbuzných oborů.  

Zimní a letní výzvy   
Pro Galerii Kostku je charakteristická její negalerijní typologie a proměnlivé podmínky, které jsou ovlivněné mimo jiné změnami počasí. Prostor galerie, bývalé továrny na technické sklo, není v zimě vytápěn, v létě klimatizován, ani není izolován proti vlhkosti.   

Výzva je z toho důvodu směřována (nikoliv výhradně) k autorům a autorkám projektů, které tematicky, formálně či technicky využijí specifické podmínky prostoru a kterým se podaří začlenit proměnlivost prostředí a náhodu do tvůrčího procesu.    

Autoři a autorky mohou zasílat projekty v rámci zimní a letní výzvy pro následující období: 
Zimní výzva: leden–březen 2018
Letní výzva: červen–srpen 2018   

K dispozici jsou 2–3 termíny, přičemž standardní délka výstavy je jeden měsíc.   

MeetFactory poskytuje:

základní zázemí pro instalaci

finanční krytí drobných nákladů do výše max. 1000 EUR

tisk pohlednic formátu A5 k výstavě

tisk kurátorských textů o výstavě v českém a anglickém jazyce včetně překladu

základní PR (TZ, sociální sítě apod.)   

V případě finančně náročnějších projektů doporučujeme umělcům i kurátorům zvážit možnost individuálních grantů.   

Místnost je monitorována kamerovým systémem a galerie je otevřena denně od 13 do 20 hodin.     

Přihláška by měla obsahovat: 

krátkou anotaci projektu (1–2 normostrany) a vizualizaci, případně obrazovou dokumentaci (PDF, max. 10MB) 

umělecké a/nebo kurátorské portfolio, obsahující aktuální CV (PDF, max. 10MB) 

do předmětu přihlášek prosím uvádějte „Jméno žadatele_Galerie Kostka_Výzva 2018“     

Žádosti je možné podávat elektronicky do 31. 8. 2017 na e-mail: opencall@meetfactory.cz.   

Případné doplňující dotazy zasílejte na e-mail: eva.riebova@meetfactory.cz.   

Výsledky budou zveřejněny na konci září 2017. Projekty budou posuzovány kurátorkou Galerie MeetFactory a Galerie Kostka Evou Riebovou ve spolupráci s kurátory rezidenčních programů Luciou Kvočákovou a Piotrem Sikorou a členy dramaturgických týmů MeetFactory.