galerie, výstavní prostory

Galerie Lauby

Galerie Lauby má daleko k bílé galerijní kostce. Jde o formálně i obsahově determinující prostor v podloubí Ostravského muzea, jenž je napůl veřejný, napůl privátní, napůl přístupný, napůl zapovězený. Základní a fakticky jedinou premisou výstavních projektů je zúročení potenciálu, který dané místo skýtá. Galerie je společným projektem Fakulty umění OU a Ostravského muzea.

nástěnka

Vyzýváme k účasti na 6. ročníku festivalu umění ve veřejném prostoru, který se uskuteční v Ostravě 10. 6. – 8. 11. Více na kukacka.org