galerie, výstavní prostory

Galerie města Třince

náměstí Svobody 526, Třinec, 739 61 ukázat mapu

út–pá, 10-12, 13-17 h
so-ne 14-17

Základem činnosti Galerie města Třince je kromě organizace klasických výstav i mnoho jiných událostí přibližujících návštěvníkovi galerie různé směry a postupy v umění. Galerie je kulturním centrem a inklinuje k samozřejmému interdisciplinárnímu pronikání umění, designu, architektury či hudby. Jsou zde pořádány akce popularizující umění v regionu.
Činnost galerie nás má nutit přemýšlet, otevírat před námi nové obzory a vytvářet iniciativy směřující k překročení propasti mezi uměním a širokou veřejností.

Na rok 2013 je připraveno 10 výstavních projektů. K těmto výstavám budou připraveny komentované prohlídky, přednášky, diskuze o umění a jeho historii nejen pro dospělé. Důležitou cílovou skupinou jsou pro nás děti a mládež. Chceme stimulovat zájem dětí a mládeže o činnost galerie a o kulturu obecně pomocí workshopů, edukativních komentovaných prohlídek, tematických besed, galerijních animací a speciálních vzdělávacích programů a poskytovat tak příležitosti pro osobní tvůrčí rozvoj, povzbuzování imaginace, kreativity, smyslu pro estetické vnímání a kritický odstup.
Geografické položení Třince vybízí k česko-polsko-slovenské spolupráci a ta je využita v činnosti galerie jako jeden ze základních kamenů koncepce programu. Usilujeme o podporu uvědomělého přístupu ke kulturnímu dědictví a k hodnotám umění a také o podporu dialogu mezi kulturami a kulturní rozmanitosti.
Chceme lidem nabídnout kvalitní kulturu, aby ti, kteří mají potřebu kvalitní kultury, ji měli možnost v Třinci najít. Chceme dopomoci Třinci stát se nejen vážným místem na poli sportu, ale i centrem kultury.