galerie, výstavní prostory

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Úprkova 2, Hodonín, 69 501 ukázat mapu

út–pá 9–17 h

so–ne 13–17 h
 

První středa v měsíci volný vstup

Plné vstupné 30,- Kč
 
Vstupné se slevou:
20,- Kč > Děti od šesti do patnácti let, důchodci (ČR), studenti SŠ, VŠ, členové celostátního KPVU, držitelé průkazů ZTP, ZTP-P, držitelé karty ISIC, IYTC (GO 25), ITIC, EUROBEDS, EURO<26 Karta mládeže ČR
 
Skupinové návštěvy žáků ZŠ a studentů SŠ s pedagogickým doprovodem (skupina čítající alespoň pět osob včetně pedagogického dozoru):

10,- Kč
 
Odborný výklad, animace pro skupinu:

50,- Kč
 
Děti do 6 let, členové KPG při GVU v Hodoníně, držitelé karty ICOM, studenti uměleckých škol s výtvarným zaměřením, členové Asociace výtvarných pedagogů, pracovníci muzeí a galerií, profesionální výtvarní umělci (členové UVU ČR), členové Uměleckohistorické společnosti, členové české sekce INSEA:

Vstup volný
 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně byla založena v roce 1960 a zaujímá dnes neopomenutelné postavení v síti českých a moravských galerií. Vychází nejen z tradičních a osvědčených poznatků své dlouhodobé historie, ale stále hledá možnosti dalšího obohacení a rozšíření svých aktivit. Kromě stálých expozic nabízí veřejnosti mnoho pozoruhodných výstav původních i převzatých a dalších doprovodných programů pro široké spektrum návštěvníků. V pestré skladbě je prezentována jak tvorba moravských a českých umělců, tak i díla zahraničních autorů, zejména ze Slovenska a Rakouska. 

Soustavnou pozornost věnuje galerie současnému umění, pořádá přehlídky nejmladší generace výtvarníků (Mladé setkání), monografické výstavy tvorby jednotlivých autorů i výtvarná sympozia. Zvláštní důraz klade galerie především na zkoumání a prezentaci tvorby umělců, kteří jsou, ať už rodem nebo dílem, spjati s jižní Moravou. Zabývat se tvorbou této provenience, hodnotit ji a interpretovat v příslušných kontextech českého umění, považuje galerie za jeden ze svých prvořadých úkolů.