ostatní

Galerijní laboratoř - kaple sv. Jana Křtitele

Nám. Pod Lípou, Praha ukázat mapu

Otevřeno soboty, neděle a ve svátky od 15:00 - 17:00

Spojení: konečná stanice autobusu 248

Projekt Galerijní Laboratoř vznikl v roce 2010 ve spolupráci s FHS UK jako určitý druh exkurzu do problematiky kurátorství současného umění. V první fázi byly realizovány studentské výstavy pro hybridní prostor galerie Makromolekulárního ústavu AV ČR. Aktuálně projekt Galerijní Laboratoře, díky vstřícnosti městské části Praha Slivenec, hostuje během léta v  prostoru galerijní kaple v Holyni, pro niž byl připraven soubor sedmi autorských výstav. Pro projekt je zásadní nízký rozpočet a neziskovost, dále pak podpora multikulturního a mezigeneračního dialogu, kdy je ve výběru autorů kladen důraz na střední a starší generaci umělců nad 35 let. Přednost mají autorské intervence do prostoru galerie v duchu site-specifik instalací přímo vytvořené na míru galerie. Projekt je také určen pro studenty realizující první kurátorské projekty, jako určitá možnost praktického experimentu. Způsobem hledání limitů galerijního prostoru, iniciací mezioborového dialogu a sociální citlivostí lze zmínit paralelu s pojetím divadla jako laboratoře Jerzy Grotowského, které slouží jako určitý druh inspirace i pro vizuální umění. V neposlední řadě není možné vynechat autorské přístupy některých vizuálních umělců, jejichž dílo se nezaměřuje na pouhou produkci současného umění, ale zahrnuje i schopnost organizovat či budovat tzv. „paralelní polis“, kde je kladen důraz na demokratickou diskuzi a rozvoj občanské společnosti či ekologické principy.