čtení

Georges Perec: Příběh 60. let

Sobota 22/4/2017, 17:00

Čtení slavného textu v podání dvou mladých krásných lidí.

Novela Věci francouzského spisovatele Georgese Pereca (1936 – 1982) svým námětem a dobově podmíněným pohledem na životní styl a konzumní společnost šedesátých let koresponduje s výstavou Přípravný portrét Mladé dívky. Čtení autorovy prvotiny (1965) v překladu Aleny Novotné publikovaném v roce 1966 na stránkách časopisu Světová literatura doplní dnešní perspektivu návratem k jejím inspiracím a východiskům.

Tento text budou číst dva mladí, krásní a inteligentní lidé, které vybereme na základě konkurzu.