divadelní představení

GR Summer Events: Divadlo Continuo - Murgila a Zorila + workshop

Středa 19/7/2017, 16:00

Hudebně loutková pohádka inspirovaná výpravou za rumunskými příběhy a hudebně-výtvarná dílna pro děti.

Troje ústa, šestery oči, třicet prstů a jeden plnovous vám budou vyprávět příběh, který byl počat za soumraku a zrozen za úsvitu v krajině temných lesů a příkrých hor, kde lidé a zvířata žijí pospolu a mluví stejnou řečí. Kde láska a nenávist, život a smrt či naděje s bolestí ruku v ruce putují vesnicemi i dalekou pustinou. Příběh plný zvratů v náručí kruhu budeme hrát a společně s loutkami vyprávět o laskavosti štěstí a síle pevné vůle, které v jednom království chudým, ale ani bohatým nedají spát. Tak pojďte a poslouchejte, země se probouzí a pohádka začíná.
Představení je doprovázeno na hudební nástroje, inspirované nástroji rumunských lidových muzikantů.

Možnost rezervace workshopu na adrese horak@rudolfinum.org.
Akce se koná v parku před vstupem do Galerie Rudolfinum.
Vstup zdarma.
Změna programu je vyhrazena.