komentovaná prohlídka

Guided tour in English: Gerhard Richter

Komentovaná prohlídka výstavy v angličtině / Rezervace nutná
Guided tour in English / Reservation needed

Cena: k platné základní vstupence zdarma / 60 min / Rezervace nutná: vzdelavani@ngprague.cz 
Entrance fee: with valid basic ticket for free / 60 min / Reservation: vzdelavani@ngprague.cz