workshop

Historické technologie a moderní metody průzkumu středověkého umění

Jednodenní odborný workshop je zaměřen na problematiku historických technologií a metody jejich průzkumu. Budou zde prezentovány nové zkušenosti a poznatky z oblasti umělecko-historického průzkumu, restaurátorských průzkumů a postupů a přírodovědných analýz.

Vstup zdarma.

Od 13.00 bude probíhat prohlídka laboratoře s ukázkami průzkumových metod a ukázka průzkumu metodou IRR v expozici středověkého umění v Anežském klášteře.