projekty

Hlasohled

Hlas je nejpřirozenějším nástrojem každého člověka. Dílny jsou určeny všem těm, kteří mají zájem jej objevovat, otevírat a rozvíjet.
HLASOHLED existuje už pátým rokem a nabízí zájemcům o práci s lidským hlasem možnost zúčastnit se dílen a setkání přinášejících pestré a inspirativní a přístupy k lidskému hlasu a zpěvu - a to především v praxi, tedy tak, aby si je účastníci mohli sami vyzkoušet.

Proto jsou zde HLASOVÉ DÍLNY.

Lektoři pozvaní k vedení dílen přinášejí možnost zažít a vyzkoušet si něco osobitého a jedinečného - ať už vlastní přístup, který si vytvořili, anebo kulturně specifickou metodu práce s hlasem, kterou ovládají. Dílny jsou otevřeny všem těm, kteří se zajímají o práci s hlasem, zpěv a kteří chtějí objevovat svoje možnosti, dozvídat se, hrát si a učit se novému. Vítaní jsou zájemci bez ohledu na pomyslnou technickou úroveň nebo míru zkušeností.

Vedle dílen probíhají také KONFERENCE věnované lidskému hlasu a zpěvu.

Hlasohled vznikl jako aktivita o.s. Půlnebí a děkuje za podporu v roce 2009 Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstvu kultury ČR.