vysoké školy

Hrdličkovo muzeum člověka

Albertov 6, Praha 2, 128 43, Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta ukázat mapu

Pracovní dny po předchozí domluvě

Dospělí: 40 Kč
Děti do 10 let: 20 Kč
Studenti a zaměstnanci UK: dobrovolné
Komentovaná prohlídka: 50 Kč/osoba (nutné předem objednat)
Zoologická prohlídka: 50 Kč/osoba (nutné předem objednat)

Malé univerzitní muzeum je součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Stálá expozice představuje témata evoluce člověka a jeho příbuzných, vývoje jedince (ontogeneze), lidské variability a také patologie a smrti. Po desítky let je návštěva muzea součástí výuky biologie na základních, středních i vysokých školách.

Hrdličkovo muzeum člověka je kulturním místem paměti s osobitým charakterem. Důležitá je jeho historická tradice a kontinuita. Bezprostřední návaznost na akademické prostředí muzeu umožňuje zapojení vědeckých kapacit. Posláním muzea je umožnit setkávání a konfrontaci veřejnosti, studentů i vědců a prezentovat společensky významné aspekty a problémy vědeckého výzkumu, jak minulého, tak současného.