výstava

In a Landscape

Koncepce výstavy In a Landscape vychází z přesvědčení, že ostrá hranice a polarita mezi přírodou a kulturou je překonaná. To, co je přírodní a to, co je vytvořeno člověkem, vytváří jeden provázaný celek. Název výstavy odkazuje na avantgardní hudební skladby Johna Cage, které hudbu rozšiřují o zdánlivě cizorodé a technické zvuky. Cage je otevíral náhodě a specifickému kontextu, aby vytvořil aktuální živé umění. Umělci a umělkyně sdružení na této výstavě pracují pomocí možností současného umění na podobném záměru.

In a Landscape byla původně komorní výstava šesti umělců, která proběhla na jaře roku 2016 v Praze. Při přípravě brněnské verze výstavy, kdy se částečně proměnil tým umělců a z větší části i vystavená díla, se ukázalo, že jde spíše o otevřený projekt, který má potenciál mnoha variací a akcentů soustředěných na umělecké zkoumání vztahu příroda-kultura či civilizace, příroda-člověk, společnost.

Kurátor: Milan Kreuzzieger

V. Turner, 1GB Memorystick
V. Turner, 1GB Memorystick
Dimitri Nikitin, Mamunit
Dimitri Nikitin, Mamunit
Jakub Tomáš, Muzeum
Jakub Tomáš, Muzeum