vernisáž

Intervence #8: Viktorie Langer: Caramello

Malbám na textiliích, plátně nebo nábytku i drobným objektům Viktorie Langer je vlastní snivý, putující pohled, který abstrahuje, přestože nechává čitelné stopy po svých původních inspiracích. Spíše než ostré kontury předmětů nebo postav zachycuje Viktorie jejich auru, fluidum, které mění barvy a zaobluje tvary. Vytváří mnohovrstevnaté instalace, v nichž si pohrává s rychlostí plynutí okolního času i fyzickou přítomností diváka. Výstava připravená přímo pro prostory Oblastní galerie v Liberci, na níž jsou ve specifické konstelaci představeny především nové práce, volně navazuje na prezentaci Langer v rámci loňského ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého i na autorčinu stáž v nizozemském Rotterdamu na začátku tohoto roku.