diskuze

Josef Hrdlička – moderovaná diskuse

Báseň coby krajina, krajina jako báseň… - Čtenářsky bydlí člověk… - Duše chodívá pěšky…Večer s originálním a inspirativním esejistou, básníkem a překladatelem na literární a filozofická témata. Moderuje Libor Magdoň.

 Josef Hrdlička je absolventem filosofie a bohemistiky na FF UK, kde v současnosti vyučuje komparatistiku. Vydal soubor studií Obrazy světa v české literatuře (2008) a knihu esejů Uvnitř světa (2012). Jako básník debutoval v roce 2010 sbírkou Loďstvo vyplouvá z temnot, o čtyři roky později pokračoval verši Kočka v ohni. Jeho poezie udivuje pestrou škálou forem i subtilní uhrančivou a koncentrovanou obrazností. Je pravidelným přispěvatelem do revue Souvislosti, jako editor se spolupodílel na vzniku výjimečné publikace „kapitol z imaginativní básnické topografie“ Básně a místa: eseje o poezii (2015). Do češtiny přeložil mj. některá filozofická díla H. Bergsona, G. Bachelarda či G. Deleuze. Se studenty pražské komparatistiky připravuje pro Český rozhlas Vltava cyklus pravidelných „poetických zastávek“ Místa a jména.