komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka sbírkové expozice mezinárodního umění v 1. patře

Komentovaná prohlídka sbírkové expozice mezinárodního umění v 1. patře (E. Schiele, O. Kokoschka, A. Tàpies) s galerijní pedagožkou Annou Smékalovou