konference

Konference Mezery v historii

Liberec konference program
Liberec konference program

Metznerbund – ušlechtilá soutěž obou národů / Metznerbund – edler Wettstreit der beiden Völker

Mezinárodní uměleckohistorická konference konaná v Oblastní galerii Liberec u příležitosti výstavy věnované historii uměleckého spolku Metznerbund, pořádaná v rámci tradičního sympozia Mezery v historii / Internationale kunsthistorische Konferenz in der Regionalgalerie Liberec anlässlich der Ausstellung zur Geschichte der Künstlervereinigung Metznerbund, veranstaltet im Rahmen des traditionellen Symposiums Lücken in der Geschichte

Pořadatel a místo konání / Veranstalter und Ort:

Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 46001 Liberec

Termín / Termin:

17. a 18. 10. 2017

Spolupořadatel / Mitveranstalter:

Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Cheb

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci / Nationales Amt für Denkmalpflege, Regionalbüro Liberec

Konference se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR / Die Tagung wird finanziell vom Kultusministerium der Tschechischen Republik unterstützt

Kontakt:

Anna Habánová, M.A., Ph.D.

anna.habanova@ogl.cz

00420 724 834 554

 

Přihlašovací formulář / Anmeldeformular

https://goo.gl/forms/4omHwKETQkBVydXA2

 

Program / Programm (změna programu vyhrazena / Änderungen vorbehalten)

úterý / Dienstag 17. 10.

10:15–10:45

Registrace / Registrierung

10:45

Zahájení, úvodní slovo / Eröffnung der Tagung

11:00 – 11:30

Robert Janás

Eduard Kasparides – Malíř tří tváří / Die drei Gesichter des Malers Eduard Kasparides

11:30–12:00

Anna Habánová

Malířka / Die Malerin Edith Plischke-Fleissner

12:00–12:30

Bohuslava Chleborádová

Neznámá žena z Teplic – Emma Meisel (1885–1942) – eine unbekannte Frau aus Teplitz

12:30- 13:00

Rainer Wandel

Erika Streit – švýcarská malířka z Čech / Eine Schweizer Malerin aus Böhmen

13:00 – 14:00s

Přestávka / Pause

14:00 – 14:30

Lenka Rychtářová

Nákupy uměleckých děl z výstav Metznerbundu do sbírek Slezského zemského muzea v Opavě / Der Ankauf von Kunstwerken aus den Metznerbundausstellungen für die Sammlungen des Schlesischen Landesmuseums in Troppau

14:30 – 15:00

Ivo Habán

Ostravský Kunstring. Progresivní skupinová platforma moravských a slezských Němců? / Der Ostrauer Kunstring. Eine progressive Gruppenplattform der Deutschmähren und Deutschschlesier?

15:00 – 15:30

Václav Houfek

Nová věcnost v Ústí nad Labem / Die Neue Sachlichkeit in Aussig

15:30 – 16:00

Eva Janáčová

Fritz Lederer: Opomenutý svědek holokaustu / Ein übersehener Zeuge des Holocaust

16:30 – 17:00

Přestávka / Pause

17:00 – 18:00

Komentované prohlídky výstavami Metznerbund a Rudolf Jakubek / Kommentierte Führungen durch die Ausstellungen Metznerbund und Rudolf Jakubek

18:00

Společenský večer / Abendprogramm

 

středa / Mittwoch 18. 10.

9:30 – 10:00

Richard Kurdiovsky

Alfred Castellitz – německy hovořící Slovinec staví na severní Moravě a v jižním Tyrolsku / Alfred Castellitz – ein deutschsprachiger Slowene baut in Nordmähren und Südtirol

10:00 – 10:30

Zuzana Güllendi-Cimprichová

Mezi brněnským nájemním domem a izraelským vojenským památníkem. Proměny v díle německy hovořícího židovského architekta Zikmunda Kerekese / Hirama Ashera (1897–1973) / Zwischen Brünner Mietshaus und israelischem Militärdenkmal. Metamorphosen im Werk des deutschsprachigen jüdischen Architekten Zikmund Kerekes / Hiram Asher (1897–1973)

10:30 – 11:00

Lenka Kerdová

Hledání identity německy mluvících architektů působících v meziválečné Praze – příklad Rudolfa Hildebranda / Die Suche nach der Identität der deutschsprachigen Architekten im Prag der Zwischenkriegszeit – das Beispiel Rudolf Hildebrand

11:00 – 11:30

Věra Vostřelová

Češi versus Němci v architektuře pražských Příkopů / Tschechen kontra Deutsche in der Architektur der Prager Grabengassen

12:00 – 12:30

Jindřich Vybíral

Zasche kontra Kotěra

13:00

Zakončení / Tagungsende