festival

LANDSCAPE FESTIVAL PLZEŇ 2017

Václav Fiala: Dům pro matematika, Socha pro Josefa Hlávku, foto © Matěj Veselý
Václav Fiala: Dům pro matematika, Socha pro Josefa Hlávku, foto © Matěj Veselý

landscape-festival.cz
 

Landscape festival je již pátým rokem největší platformou v ČR zaměřenou na prezentaci krajinářské architektury a veřejného městského prostoru. Přináší řadu podnětů a inspirací pro konkrétní lokality v místech konání festivalu a jeho cílem je především zvyšování zájmu o kvalitu prostředí, povědomí o možnostech změn, zapojení krajinářské architektury do organismu města, podněcování debat mezi obyvateli, odborníky a místní samosprávou. Landscape festival je osvětou i mezioborovým dialogem nejen českých, ale také mezinárodních odborníků. Prezentuje inspirativní výstavy s kvalitními příklady realizací z českého i zahraničního prostředí, organizuje přednášky či workshopy. Přední tvůrci i studenti uměleckých škol prostřednictvím uměleckých a krajinářských instalací a architektonických intervencí oživují zanedbávaná či problematická místa a vyhledávají lokality s potenciálem. 

 

Během příprav jubilejního pátého ročníku Landscape festivalu jsme se často setkávali s otázkou, co je to ten [ˈlændskeɪp]? Otázka míří k samotné podstatě celého projektu. Landscape (angl. krajina) je ústředním motivem festivalu, který po čtyřech předešlých ročnících v Opavě a v Praze na Nákladovém nádraží Žižkov obrací svoji pozornost na scenerii města Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015.

Krajina a veřejný prostor západočeské metropole budou od května do září platformou pro dialog s veřejností o možnostech vnímání našeho okolí. Festival opět přináší řadu inspirujících výstav s příklady kvalitní české i zahraniční krajinné tvorby. Jsou to však především site specific instalace českých a zahraničních umělců a architektů, které vyvolají diskuzi, jak se vyvýjet dál a jak pracovat s potenciálem moderního a dobře fungujícího města. Na témata festivalu budou probíhat v rámci doprovodného programu také debaty, přednášky, konference či workshopy.

Plzeňská krajina přináší hned několik motivů, se kterými festival pracuje. Je to krajina historického centra města s otázkou použití zeleně. Industriální krajina jako upomínka na průmyslový rozvoj města (areál DEPO 2015Papírna Plzeň či prostor Plzeňského Prazdroje). Formou studentských intervencí vstupuje festival i do areálu nemocnic, kde otevírá téma poloveřejného prostoru a jeho citlivé atmosféry. Přes letní měsíce bude těžištěm festivalu krajina rekreační, která je v Plzni doslova na dosah.

 

 

Jan Zdvořák: ABBKBKBB, foto © Matěj Veselý
Jan Zdvořák: ABBKBKBB, foto © Matěj Veselý
Jose Sanchez, Alisa Andrasek: Bloom, foto © Matěj Veselý
Jose Sanchez, Alisa Andrasek: Bloom, foto © Matěj Veselý
Současná umělecká díla v krajině, foto © Matěj Veselý
Současná umělecká díla v krajině, foto © Matěj Veselý
Eunic Landscape Architecture, foto © Matěj Veselý
Eunic Landscape Architecture, foto © Matěj Veselý
NL Architects: Moving Forest, foto © Matěj Veselý
NL Architects: Moving Forest, foto © Matěj Veselý
Dagmar Šubrtová: Nezestárlé stromy, foto © Matěj Veselý
Dagmar Šubrtová: Nezestárlé stromy, foto © Matěj Veselý
Jakub Hepp, Dan Merta: Obora, foto © Matěj Veselý
Jakub Hepp, Dan Merta: Obora, foto © Matěj Veselý
Park destiletí, foto © Matěj Veselý
Park destiletí, foto © Matěj Veselý
Archwerk: Pivní fontána, foto © Matěj Veselý
Archwerk: Pivní fontána, foto © Matěj Veselý
František Kowolowski: Moderna věž, tribuna, foto © Matěj Veselý
František Kowolowski: Moderna věž, tribuna, foto © Matěj Veselý
workshop Kengo Kuma & Associates: Whispering Tower, foto © Matěj Veselý
workshop Kengo Kuma & Associates: Whispering Tower, foto © Matěj Veselý
Aleš Hnízdil: Zvuk trávy, foto © Matěj Veselý
Aleš Hnízdil: Zvuk trávy, foto © Matěj Veselý
NL Architects: Greening the City, foto © Matěj Veselý
NL Architects: Greening the City, foto © Matěj Veselý
přednáška Kamiel Klaasse/ NL Architecs, foto © Matěj Veselý
přednáška Kamiel Klaasse/ NL Architecs, foto © Matěj Veselý
workshop, FN Plzeň-Lochotín, foto © Aleš Hnízdil
workshop, FN Plzeň-Lochotín, foto © Aleš Hnízdil

proběhlé doprovodné akce

dnes, poblíž této události