výstava

Mach Lukáš: Jedna svatba, jeden pohřeb

© Lukáš Mach
© Lukáš Mach

Leica Gallery Café uvede výstavu Lukáše Macha, která představuje koncepční soubor 16 analogových fotografií s příměsí filmového zrna, do něhož byl vlepen příběh. Metaforický příběh dvou lidí a jejich nejistého světa mezi čtyřma očima.

„Chlad, syrovo a prázdno. Prodírajíc se skrz na skrz svatbou - metaforou pohřbu. Propastný hluk ticha uvnitř čtyř očí. Nebo snad nejistota, strach, nutnost? Láska je pomíjivá a nic není věčné, ani ten nejmenší důsledek svatebního ano. Šťastným novomanželům se na stříbrném podnose nosí prstýnky a těm nešťastným... Možná by byl lepší věneček.

Dva lidé a dvě cesty, jež se setkávají a zase rozcházejí. Některé se protnou a splynou v jedno, jiné se naopak stále míjí jako všední odjezdy autobusů z opuštěných stanic.

A možná, že se tyhle cesty opět spojí. Na jiném místě, v jiném čase. Důležité je správné rozhodnutí a to, aby nebyl pohřben i ten nejmenší kousek citu...“