workshop

Malba a kresba technikou point-painting

Výtvarná dílna zaměřená na netradiční techniku tečkování, inspirovaná nejen počítačově generovanými útvary – fraktály.