výstava

Medium Loci

Bára Belzová, Marie Fišerová, Alžběta Kočvarová, Jana Koroleva, Tomáš Lumpe, Pavel Matoušek, Jáchym Myslivec, Martin Novák a Daniela Šrámková 

Medium Loci je netradiční putovní projekt studentů ateliéru Fotografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Název vznikl jako kombinace latinského slovního spojení genius loci - „duch místa“ a slova medium, které můžeme chápat jako odkaz na medium umělecké, prostředníka, který tento nový pohled na nabízí.

Netradiční je projekt v tom, že se nejedná o již hotovou putovní výstavu. Celý projekt je organický a vzniká vždy znovu od začátku, podle toho, jaká města navštíví. Studenti v daném městě stráví několik dní, nasají jeho atmosféru, prozkoumají skrytá zákoutí a následně se snaží ukázat svůj dojem z daného místa. Plzeň se tak stává 6. městem, které Medium Loci navštívilo.

Kurátoři výstavy:  Silvie Milková a Jana Stejskalová

Web projektu: http://mediumloci.tumblr.com/