muzea

Městské muzeum Rýmařov

nám. Míru 6, Rýmařov, 795 01 ukázat mapu

úterý – pátek 9 – 12, 13 – 17 sobota 9 – 12, 13 - 16 neděle 13 – 16

Stálá expozice Městského muzea Rýmařov
Stálá expozice Městského muzea Rýmařov

Městské muzeum Rýmařov bylo založeno v r. 1901 místním podnikatelem a představitelem města Wilhelmem Ludwigem. Základ sbírkového fondu Městského muzea Rýmařov (MMR) tvoří výsledky geologického a archeologického výzkumu, sběry a hojné dary občanů města. V současné době nabízí muzeum řadu zajímavých expozic o Rýmařovsku: historie regionu od pravěku do 19. století, textilnictví, dobývání kovů, geologie jižního Jesenicka. Součástí muzea je též Galerie Octopus, která byla zřízena v roce 1991. Na chodu galerie se podílí společně MMR a volné sdružení umělců Octopus. Každoročně pořádá 10 – 12 výstav. Zastoupeni zde byli nejen začínající či regionální umělci, ale i ti, kteří již mají své trvalé místo ve významných českých i světových sbírkách (Čapek, Reynek, Zoubek, Štreit a další). O fenoménu textilnictví pojednává externí expozice muzea Dějiny textilnictví na Rýmařovsku, která je umístěna v budově Hedvy Brokát Rýmařov na Opavské ulici.

Městské muzeum Rýmařov, Galerie Octopus
Městské muzeum Rýmařov, Galerie Octopus
Městské muzeum Rýmařov, Galerie Pranýř
Městské muzeum Rýmařov, Galerie Pranýř
Externí expozice v budově Hedvy Brokát v Rýmařově, Dějiny textilnictví na Rýmařovsku
Externí expozice v budově Hedvy Brokát v Rýmařově, Dějiny textilnictví na Rýmařovsku