performance

Min Tanaka: Locus Focus

17/3/2017, 11:00 — 22/3/2017, 17:00

Non-stop performance Mina Tanaky v rámci výstavy Keiiči Tahara: Fotosyntéza 1978‒1980

17.–22. 3. 11.00–17.00
s výjimkou 20.3., kdy se performance koná od 16.00 před Veletržním palácem

„Existuje-li Tanec bez ‚já‘, byl by vskutku báječným příkladem naší rozmanitosti. Potom si kladu otázku, co je ve středu rozmanitosti. Kde je Tanec doma, kde se zrodil…? A můžeme tam my nebo Tanec vůbec kdy dospět? Toto hledání nemá podle mě daleko k tezi; kam to jen směřuje lidstvo?“

Min Tanaka