křest

Model a metoda - křest knihy

Katarína Hládeková představí svoji novou publikaci Model a metoda. Model je z hlediska Hládekové nejen to, co tak běžně vnímáme, ale uvažuje nad ním v širším měřítku - jako o modelovém způsobu uvažování a jako tvořivé metodě. V prezentované publikaci nahlíží na model ve čtyřech vlastních uměleckých projektech. Křest proběhne za přítomnosti hosta - umělkyně Magdy Stanové.