galerie, výstavní prostory

Moravská galerie v Brně

Husova 18, Brno, 662 26 ukázat mapu

Otevírací doba:
středa - neděle: 10-18 h
čtvrtek: 10-19 h
pondělí, úterý: zavřeno
úterý pro předem ohlášené skupiny, kontakt da@moravska-galerie.cz nebo tel: 532 169 146        

0-100 Kč (podle typu výstav)
170 / 220 Kč (rodinné)
30 Kč / os. (skupinové)

Moravská galerie v Brně je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou. Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice.
Moravská galerie v Brně vlastní čtyři architektonicky pozoruhodné budovy: Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác a Jurkovičovu vilu. Společně s vídeňským Muzeem užitého umění (MAK) spravuje Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy. Prezentuje výtvarnou kulturu území České republiky v evropském kontextu, a to jak ve stálých expozicích, tak prostřednictvím krátkodobých výstav. S tímto úsilím souvisí i spolupráce s řadou tuzemských i zahraničních institucí a účast na mezinárodních projektech. V celosvětovém měřítku má z aktivit Moravské galerie v Brně největší význam Mezinárodní bienále grafického designu pořádané od roku 1963.
Výstavy i expozice obohacuje doprovodný program ve formě přednášek, komentovaných prohlídek výstav, dílen, koncertů a performancí koncipovaný pro všechny návštěvnické skupiny. Zvláštní důraz je kladen na dětské publikum, ať už se jedná o individuální návštěvníky nebo organizované skupiny. O otevřenosti muzea svědčí i zřízení kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké a na ni vázané výstavní projekty.

 

Pražákův palác
Pražákův palác
Uměleckoprůmyslové muzeum
Uměleckoprůmyslové muzeum
Místodržitelský palác
Místodržitelský palác
Jurkovičova vila
Jurkovičova vila
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Rodný dům Josefa Hoffmanna