muzea

Muzeum romské kultury

Bratislavská 67, Brno, 602 00 ukázat mapu

út–pá, neděle 10–18 h
pondělí, sobota zavřeno

Plné vstupné / 80 Kč

Prohlídka s komentářem v angličtině / 80 Kč

Zlevněné vstupné / 40 Kč

Školní skupiny: 30 Kč/os.

Rodinné vstupné /  180 Kč

Historie Muzea romské kultury sahá do roku 1991, kdy bylo založeno z iniciativy romských intelektuálů  jako nevládní nezisková organizace. Sama myšlenka romského muzea však vznikla daleko dříve, již koncem šedesátých let, kdy dočasné uvolnění politických poměrů umožnilo fungování Svazu Cikánů – Romů (1969–1973). Téměř deset let své existence muzeum fungovalo v provizorních prostorách. Na konci roku 2000 se přestěhovalo do nově opravené pětipodlažní budovy, na jejíž generální opravu (původně šlo o vybydlený dům) stát vyčlenil finanční prostředky. Budova se nachází v brněnské romské čtvrti. Od 1. 1. 2005 se Muzeum romské kultury stalo státní příspěvkovou organizací.

 

Muzeum se od počátku snažilo především budovat sbírkové fondy, dokumentující kulturu a dějiny Romů. Dnes spravuje fondy tradičních řemesel a profesí, typů obydlí, vybavení interiéru, oděvu a šperku, výtvarného umění, písemného materiálu, plakátů a pozvánek, audio, foto a videodokumentace, knihovny, ohlasů kultury Romů v kultuře majoritní a sebedokumentace muzea. Fondy jsou rozšiřovány zejména během čilého terénního sběru a dokumentace. Všechny sbírkové fondy jsou k dispozici badatelům (více viz Pro badatele).

Svůj sbírkový materiál muzeum několikrát vystavilo ještě v době, kdy samo nedisponovalo žádnými vlastními výstavními prostorami: Romové v Československu (1992), Romové v městě Brně (1996), Hledání domova (1999), Svět očima Romů (1997–2005). V roce 2011 byla dokončení stálá expozice muzea nazvaná Příběh Romů.

Kromě stálé expozice nabízí muzeum široké veřejnosti celou škálu krátkodobých výstav. Dále pořádá řadu jiných veřejných akcí – každoroční Muzejní noc, přednášky a besedy, módní přehlídky, koncerty či videoprojekce či slavnostní křty knih a hudebních nosičů (nejen) vlastní produkce aj. Pro děti z okolí muzea je po několik dní v týdnu připraven program v Dětském muzejním klubu; školní děti a mládež mohou využít animační programy k výstavám. Badatelům je k dispozici knihovna se studovnou. 

Pod následujícím odkazem naleznete Profesní etický kodex ICOM pro muzea, jímž se Muzeum romské kultury řídí.

 

Ukázka ze stálé expozice Příběh Romů
Ukázka ze stálé expozice Příběh Romů
Ukázka ze stálé expozice Příběh Romů
Ukázka ze stálé expozice Příběh Romů