dlouhodobé expozice

Muzeum textilu v České Skalici

říjen - duben: 8 - 15 v pracovních dnech
květen - červen: 8 -17 denně kromě pondělí
červenec - srpen: 9 -17 denně
září: 9 - 16 denně kromě pondělí

plné vstupné 40 Kč
snížené vstupné 30 Kč
děti do 15 let 20 Kč

Expozice textilu
Bavlnářství ve východních Čechách
Spolupráce výtvarných umělců s textilním tiskem
Historie textilní výroby v českých zemích do konce 18. století
Historie textilního tisku a pomocných technologií v manufakturách a továrnách