výstava

Na druhé straně (zrcadla). Současná polská malba ze sbírky Galeria Bielska BWA

Termín konání: 28. 7. - 24. 9. 2017
Místo konání: 1. NP 14. budovy 14I15 BAŤOVA INSTITUTU ve Zlíně
Kurátorka: Agata Smalcerz

Výstava prezentuje výběr ze sbírky Galerie Bielska BWA omezený na malbu po roce 2000. Galerie v Bielsku-Białe je známá svým zaměřením na tento umělecký obor a to především proto, že je pořadatelem bienále malby Bielska Jesień (Bílský podzim). Díky nepřerušené tradici od 1962 mohou jeho návštěvníci každé dva roky sledovat, jak vypadá současná malba v Polsku. Značnou část děl ve sbírce bílské BWA tvoří právě díla, která získala jednu z cen na bienále Bielska Jesień.
Několik děl vybraných na výstavu rozvíjí hlavní téma, které na jedné straně odkazuje k proslulé knize Lewise Carrolla (Za zrcadlem a s čím se tam Alenka setkala) a jejím surrealistickým referencím a na druhé straně ke koncepci zrcadla jako symbolického portrétu či autoportrétu. Také prezentace umění vytvořeného umělci jedné země v sousední zemi je takovým pohledem z druhé strany, zkouškou porozumění a poznaní věcí, kterými se obvykle zabývají mladí lidé. Autoři vystavených prací jsou narození v sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých letech 20. století, s výjimkou několika starších narozených v padesátých a šedesátých letech. Představované obrazy se věnují takovým tématům jako tělo, pocity, pohlaví, rituál, tvorba, spotřeba, transcendence, vesmír. Většina z nich jsou figurální, koloristické, ale můžeme mezi nimi nalézt i abstraktní díla. Mezi desítkami obrazů je zařazena i videoinstalace, jako protipól tradiční malby na plátně.

Na výstavě jsou zastoupena díla těchto umělců:
Marta Antoniak, Tamara Berdowska, Beata Ewa Białecka, Rafał Borcz, Agnieszka Brzeżańska, Robert Bubel, Jakub Ciężki, Andrzej Cisowski, Monika Chlebek, Martyna Czech, Jan Dziaczkowski, Dariusz Fodczuk, Michał Gątarek, Teresa Gołda-Sowicka, Bartek Górny, Krzysztof Gruse, Bożena Grzyb-Jarodzka, Iza z Lasu, Paweł Hajncel, Bartłomiej Jarmoliński, Paweł Jarodzki, Ewa Juszkiewicz, Bartosz Kokosiński, Karolina Komorowska, Dominika Kowynia, Tomasz Kręcicki, Tadeusz Król, Iwa Kruczkowska-Król, Daniel Krysta, Wojciech Kubiak / Lidia Krawczyk, Aleksander Laszenko, Robert Maciejuk, Paweł Matyszewski, Małgorzata Mirga-Tas, Dariusz Mlącki, Jarosław Modzelewski, Monika Mysiak, Jakub Pieleszek, Artur Przebindowski, Małgorzata Rozenau, Sławomir Rumiak, Malwina Rzonca, Wilhelm Sasnal, Ewa Skaper, Irmina Staś, Małgorzata Szymankiewicz, Leon Tarasewicz, Jerzy Truszkowski, Antoni Wajda, Andrzej Wasilewski, Kamila Woźniakowska, Ewa Zawadzka, Karolina Zdunek.