nakladatelství

Nakladatelství a vydavatelství Svět

Nakladatelství se zaměřuje především na umělecký, filosofický a duchovní odkaz Františka Drtikola (1883–1961) v samostatné edici spojené s jeho jménem. Jedním z cílů je zpracovat a postupně vydat jeho autentické textové a obrazové materiály v co nejvěrnější podobě, aby se tak staly výchozím pramenem pro poznání tohoto světově uznávaného českého umělce.
Další edicí, která byla v roce 2007 v nakladatelství založena, je edice Kaligrafie.