galerie, výstavní prostory

Národní galerie v Praze

Staroměstské nám. 12, Praha 1, 11000 ukázat mapu

út - ne/ 10.00 - 18.00

plné 300Kč / snížené 150Kč

 

Pro mládež do 18 let a studenty do 26 let vstup na stálé expozice zdarma

 

 

basic admission 300czk / reduced admission 150czk

For young people under 18 and students under 26 years of age the permanent exhibition is for free

Národní galerie v Praze je nejvýznamnější sbírkou výtvarných děl v České republice. Díky více jak 200leté tradici nabízí reprezentativní přehled umění v Čechách a podstatné aspekty středoevropského a světového uměleckého dění. V současné době využívá Národní galerie v Praze sedm pražských výstavních objektů, mimo Prahu jsou její sbírky umístěné také v zámcích Žďár nad Sázavou a Fryštát.

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ: Středověké umění v Čechách a střední Evropě

PALÁC KINSKÝCH: Umění Asie

VELETRŽNÍ PALÁC: Umění 20. a 21. století

SALMOVSKÝ PALÁC: Umění 19. století od klasicismu k romantismu

ŠTERNBERSKÝ PALÁC: Evropské umění od antiky do závěru baroka

SCHWARZENBERSKÝ PALÁC: Baroko v Čechách

VADLŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA

 

Z dějin Národní galerie v Praze

Příběh Národní galerie se začal psát na 5. února 1796, kdy se skupina významných představitelů vlastenecky zaměřené šlechty, společně s několika členy z řad osvícenského měšťanstva, rozhodla pozdvihnout upadlý umělecký vkus české veřejnosti. Takzvaná Společnost vlasteneckých přátel umění pak založila dvě významné instituce: Akademii umění a veřejně přístupnou Obrazárnu. A právě Obrazárna se stala přímou předchůdkyní Národní galerie v Praze. Roku 1902 přibyla k Obrazárně Moderní galerie Království českého jako soukromý majetek věnovaný císařem Františkem Josefem I., která následně započala budovat základní kolekci českého umění 20. století. V roce 1918 se Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění proměnila v ústřední sbírku nového československého státu. Vedení Obrazárny se v roce 1919 ujal Vincenc Kramář, jenž ji za krátkou dobu proměnil v relativně moderní, odborně spravovanou galerii. Za druhé světové války, v roce 1942, přešly pod správu Národní (tehdy Českomoravské zemské) galerie fondy zrušené Moderní galerie. Současná Národní galerie v Praze byla zřízena a posvěcena zákonem o Národní galerii roku 1949.