Fraser Brocklehurst (GB)9/1 - 28/2/2015 
Galerie Luxfer
Vyzýváme k účasti na 6. ročníku festivalu umění ve veřejném prostoru, který se uskuteční v Ostravě 10. 6. – 8. 11. Více na kukacka.org
Galerie Lauby
Galerie Sýpka ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně prezentuje drobné skleněné objekty a volné instalace ateliéru Design skla. 
Galerie Sýpka
Srdečně zveme na vernisáž výstavy Lenky Vítkové v galerii Vzájemnost v Dejvicích, která se uskuteční ve středu 14.1. 2015 od 18.00.
Galerie Vzájemnost
Možnost spoluvytvářet a realizovat výstavy. CV a krátký motivační text s návrhem pár výstav posílejte do 31.1. na galerie35m2@gmail.com. 
Galerie 35m2
více na: www.tranzitdisplay.cz/cs/lektorske-programy/tranzitdisplay-vyhlasuje-3-rocnik-souteze-pro-studenty-vs
Tranzitdisplay
Laureátem Pocty ČKA 2013 se stal historik architektury Rostislav Švácha.
Česká komora architektů (ČKA)
Přihlaste své projekty a zapojte se do 13. ročníku PQ, největší mezinárodní události na světě věnované scénografii a divadelnímu prostoru. 
Pražské Quadriennale
Galerie Berlinskej Model a Ferdinand Baumann uvádí nové číslo Rajónu!, zvláštní 4. česko-neměcké vydání. Křest 29. 11. od 20 h.
Galerie Ferdinanda Baumanna
Výstava mladých slovenských umělců představí jejich aktuální výtvarné počiny a nastíní tendence ateliéru Juraja Sapara v Banské Bystrici.
Galerie Sýpka
Milan Mikuláštík: "Passagenwerk", vernisáž 27.11. 2014 od 18.00 v galerii Vzájemnost!
Galerie Vzájemnost
Mezinárodní konference EXILE zkoumá problematikou současné světové/evropské lidské mobility (světo/euroobčanství). AVU Praha 12/11 10–18 hod.
Akademie výtvarných umění v Praze

Stránky