galerie, výstavní prostory

NIKA - malá galerie VŠUP

vestibul metra Karlovo náměstí, Praha 2, 12800 ukázat mapu

NON-STOP

VOLNÉ/FREE

NIKA – malá galerie VŠUP vznikla v říjnu roku 2012 z iniciativy Terezy Jindrové. Smyslem galerie je především prezentace tvorby studentů školy napříč všemi ateliéry s cílem umožnit mladým designérům, architektům a umělcům vystavit svoje práce mimo “bezpečí” školy, ve veřejném prostoru, a současně tak seznamovat s děním na škole širší veřejnost. Výstavní projekty vycházejí nejčastěji z individuální tvorby jednotlivce, dochází ale také k vítané mezioborové spolupráci a realizaci kolektivních projektů. Vzhledem ke specifickému charakteru lokality i samotného výstavního prostoru bývají výstavy často koncipovány přímo pro NIKU. Snahou kurátorů je vytvořit relativní rovnováhu mezi zástupci jednotlivých ateliérů, přičemž z povahy studentů Katedry volného umění a jejich vztahu k vystavování v galerijních institucích, vyplývá jejich poměr vůči ostatním katedrám přibližně 2:1. Výběr vystavujících probíhá na základě open callu a následně oslovováním jednotlivých ateliérů. V akademickém roce 2012/13 se v NICE uskutečnilo 11 výstav studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové, které v letních měsících doplnily 4 výstavy věnované malbě a studentům a absolventům Akademie výtvarných umění v Praze. V ak. roce 2013/14 to bylo 10 studentských výstav a v létě 4 výstavy studentů katedry fotografie pražské FAMU. Na organizaci výstav se podílejí studenti oboru Teorie designu a nových médií na VŠUP, Tomáš Klička a Adéla Procházková (2012/13), Jana Pavlová (2014/14), Markéta Jonášová a Tereza Hrušková (2014/15). Na vizuálním stylu galerie doposud spolupracovali studenti VŠUP Jan Novák a Jolana Sýkorová. Realizaci výstav finančně poporuje škola. Prostor poskytuje společnost JCDecaux.